de thi hoc ky 2 mon toan 7 In
Thứ sáu, 29 Tháng 3 2013 21:40

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

YÊN DŨNG

 

Đề số 1

 

KÌ THI CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II

NĂM HỌC .............

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Câu 1 (3 điểm)

1.Tìm bậc của đơn thức  

2.Cho hai đa thức  và

a)Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b)Tính tổng P(x)+Q(x).

c)Giá trị x = -1 có phải là nghiệm của đa thức R(x) = P(x)-Q(x) không? Vì sao?

Câu 2 (3 điểm)

Điểm kiểm tra 1 tiết môn Tiếng anh của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

8

7

5

6

6

4

5

5

6

7

8

3

6

2

5

6

7

3

2

7

8

2

9

6

8

7

5

8

a)Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b)Lập bảng tần số và tìm mốt của dấu hiệu.

c)Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Câu 3 (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = AB. Gọi M là giao điểm của ED và AB.

a)Chứng minh rằng AD = DE.

b)So sánh EC và DM.

c)Tính MC khi AC = 5cm,

 

 

                          

 

Họ và tên: ................................., SBD....................

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

YÊN DŨNG

 


Đề số 1

ĐÁP ÁN  - THANG ĐIỂM

KÌ THI CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II

NĂM HỌC ...............

Môn: Toán lớp 7

Đáp án – Thang điểm gồm 02 trang

 

 

Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

Câu 1

 

 

3,00

 

1

Thu gọn đơn thức 

0.25

 

 

Kết luận bậc của đơn thức là  8

0.25

 

2

 

 

 

a)

Thu gọn đa thức

                       

0.25

 

 

 

 

 

Sắp xếp đa thức 

                       

0,25

 

b)

P(x)+Q(x)=

              =

              =-x4+2x3-3x2-14x+2

0,5

 

 

 

0,5

 

c)

R(x)= P(x)-Q(x)

      =

      = -9x4-2x3+7x2-2x-1

0,25

 

0,25

 

 

Thay x = -1 vào đa thức R(x) = -9x4-2x3+7x2-2x-1

Ta được: -9 +2+7+2-1 = 1

Vậy x = -1 không phải là nghiệm của đa thức R(x)

0,25

 

0,25

Câu 2

 

 

3,00

 

a)

Đấu hiệu là điểm kiểm tra 1 tiết môn Tiếng anh của mỗi học sinh lớp 7A

1

 

b)

Bảng tần số

Giá trị (x)

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tần số (n)

3

2

1

5

6

5

5

1

N=28

 

0,5

 

 

Mốt của dấu hiệu là M0 = 6

0,5

 

c)

Số trung bình cộng là

»5,8

1

Câu 3

 

 

4,00

 

 

Vẽ hình, ghi GT-KL đúng

1

 

a)

Chứng minh được DABD = DEBD (c.g.c)

suy ra được AD = DE ( hai cạnh tương ứng)

0,5

0,5

 

b)

Chướng minh được DEDC vuông tại E

0,25

 

 

Trong tam giác vuông EDC có DC > EC (cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)

0,25

 

 

Chứng minh được DADM = DEDC (g.c.g)

0,25

 

 

Suy ra DM = DC ( hai cạnh tương ứng)

Kết luận DM > EC

0,25

 

c)

Chứng minh được DABC = DEBM (g.c.g)

0,25

 

 

Chứng minh được DBMC là tam giác đều

 ME là đường cao của DMBC, đồng thời ME là đường trung tuyến

0,25

0,25

 

 

Áp dụng định lý Py-ta-go tính đúng 

0,25

 

-------------------- Hết --------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

YÊN DŨNG

 

Đề số 2

 

KÌ THI CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II

NĂM HỌC ...................

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Câu 1 (3 điểm)

1.Tìm bậc của đơn thức  

2.Cho hai đa thức  và

a)Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b)Tính tổng P(x)+Q(x).

c)Giá trị x = -1 có phải là nghiệm của đa thức R(x) = Q(x)-P(x) không? Vì sao?

Câu 2 (3 điểm)

Điểm kiểm tra 1 tiết môn Tiếng anh của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

8

7

5

6

6

4

5

7

6

7

8

3

6

2

5

7

7

3

2

7

8

2

9

6

8

7

5

8

a)Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b)Lập bảng tần số và tìm mốt của dấu hiệu.

c)Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Câu 3 (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B. Tia phân giác góc A cắt BC tại D. Kẻ DH vuông góc với AC. Gọi K là giao điểm của HD và AB.

a)Chứng minh rằng BD = DH.

b)So sánh BK và DC.

c)Tính KC khi BC = 5cm,

 

 

                           Họ và tên: ................................., SBD....................

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

YÊN DŨNG

 


Đề số 2

ĐÁP ÁN  - THANG ĐIỂM

KÌ THI CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II

NĂM HỌC ............

Môn: Toán lớp 7

Đáp án – Thang điểm gồm 02 trang

 

 

Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

Câu 1

 

 

3,00

 

1

Thu gọn đơn thức đúng:

0.50

 

 

Kết luận bậc của đơn thức là 9

0.50

 

2

 

 

 

a)

Thu gọn đa thức

                       

0.2

 

 

Sắp xếp đa thức

                      

0,25

 

b)

P(x)+Q(x)=

             =

             = -8x4+5x3-3x2-9x+2

0,5

 

 

0,5

 

c)

R(x)=Q(x)-P(x)

       =

      =

      = 2x4+5x3-7x2-3x+1

0,25

 

 

0,25

 

 

Thay x = -1 vào đa thức R(x) = 2x4+5x3-7x2-3x+1

Ta được:  2-5-7+3+1 = -6

Vậy x = -1 không phải là nghiệm của đa thức R(x)

0,25

 

0,25

Câu 2

 

 

300

 

a)

Đấu hiệu là điểm kiểm tra 1 tiết môn Tiếng anh của mỗi học sinh lớp 7A

1

 

b)

Bảng tần số

Giá trị (x)

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tần số (n)

3

2

1

4

5

7

5

1

N=28

 

0,5

 

 

Mốt của dấu hiệu là M0 = 7

0,5

 

c)

Số trung bình cộng là

»5,9

 

1

Câu 3

 

 

4,00

 

 

Vẽ hình, ghi TG-KL đúng

1

 

a)

Chứng minh được DABD = DAH(cạnh huyền-góc nhọn)

suy ra được BD= DH (hai cạnh tương ứng)

0,5

0,5

 

b)

Trong tam giác vuông BDK có DK>BK (cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)

0,25

 

 

Chứng minh được DBDK= DHDC(g.c.g)

0,5

 

 

Suy ra DK= DC ( hai cạnh tương ứng)

Kết luận DC> BK

0,25

 

c)

AD là đường cao của DAKC

Gọi E là giao điểm của AD và KC

Chứng minh được DEAK =DEAC(g.c.g)

0,25

 

0,25

 

 

Chứng minh được ÂKC đều

suy ra CB là đường cao, đồng thời là đường trung tuyến

0,25

 

 

Áp dụng định lý Py-ta-go tính đúng 

0,25

 

-------------------- Hết --------------------

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: